O nas

Witamy na stronie ARLE gGmbH

Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gemeinnützige GmbH (Praca i życie w historycznych budynkach, spółka użyteczności publicznej), w skrócie ARLE, jest 100%-ową spółką córką Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH (Miejskiej spółdzielni mieszkaniowej we Frankfurcie nad Odrą). Spółka ARLE została założona, aby planować i realizować projekty związane z porozumieniem społeczeństw, historią regionu przygranicznego i troską o odbudowanie dobra kulturowego i zabytków architektonicznych.

Działalność społeczna spółki ARLE gGmbH jest prowadzona w zakresie:

  • Wspieranie ochrony i konserwacji zabytków
  • Promocja sztuki i kultury
  • Promowanie międzynarodowego sposobu myślenia, tolerancji we wszystkich obszarach kultury i porozumienie między narodami

„Idea staje się rzeczywistością.”

In diesem Sinne werden Begegnungen und Veranstaltungen zu diversen Themen (Kultur, Wissenschaft, Politik, Geschichte, Religion, Kinder- und Jugendarbeit)  für deutsche und polnische Akteure organisiert und durchgeführt, eine Netzwerkarbeit zum Abbau von Barrieren zwischen den Nachbarstädten bzw. benachbarten Nationen geleistet und Informationsaustausch über Medien koordiniert.

W tym kontekście organizowane są spotkania i wydarzenia o różnej tematyce (kultura, nauka, polityka, historia, religia, praca z dziećmi i młodzieżą) dla polskich i niemieckich podmiotów, tworzone są sieci kontaktów w celu przełamywania barier między sąsiadującymi miastami i sąsiadującymi narodami, a także koordynowana jest wymiana informacji za pośrednictwem mediów.

Christa Moritz

Dyrektor Zarządzająca
Arbeiten und Leben in
historischen Gebäuden
gemeinnützige GmbH        

Jan Eckardt

Dyrektor Zarządzający 
Arbeiten und Leben in
historischen Gebäuden
gemeinnützige GmbH