Ku przyszłości

Etap I projektu przewiduje po polskiej stronie przygotowanie dokumentacji technicznej, koniecznej do odbudowania Wieży Kleista.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ miejsce, w którym miałaby stanąć odbudowana Wieża to teren zalesiony.

Niezbędne jest więc uzyskanie dokumentacji pozwalającej na realizację kolejnych działań zapisanych w projekcie, tj. przygotowanie dokumentacji technicznej i wniosku pozwolenia na budowę.

Realizacja projektu pozwoli na powstanie historycznie znaczących budowli, z którymi zarówno mieszkańcy Słubic, jak i Frankfurtu będą mogli w równej mierze identyfikować się i wspólnie je użytkować.

Jednyną otwartą kwestią pozostaje pytanie, czy Wieża Kleista ma być nowoczesnym objektem nawiązującym do historii czy wierną kopią swojej poprzedniczki?


Żródło: Roland Totzauer = www.rotofo.de