Cele projektu

Realizacja projektu pozwoli osiągnięcie następujących celów:

  • wkład w porozumienie i integrację w obszarze przygranicza Lubuskie-Brandenburgia”.

  • polepszenie turystycznie użytecznej infrastruktury transgranicznej,

  • przejrzyste, realne przekazanie wspólnego dziedzictwa kulturowego

  • redukcję niedogodności spowodowanych położeniem przygranicznym

  • osieciowanie, synergia i wysoka efektywność partnerskiej współpracy dla długotrwałego stworzenia transgranicznego marketingu turystycznego