O projekcie

Projekt „Dom Bolfasa i Wieża Kleista (etap I)" to kamień milowy w realizacji długoleniego marzenia. Po lewej stronie Odry powstanie, na wzór historycznego obiektu i na jego fundamentach, jeden z najbardziej znaczących budynków starego Frankfurtu, a na prawym brzegu Odry zostanie przygotowany nowy budynek Wieży Kleista - obie budowle będą oddalone od siebie o dwa kilometry.

Celem projektu jest odbudowanie po frankfurckiej stronie Domu Bolfasa, na wzór historycznego budynku z XVI w., a po słubickiej stronie opracowanie technicznych dokumentów odbudowy Wieży Kleista (dotyczących odkrycia pozostałych fundamentów, stworzenia planów budowy, zbrojenia i przygotowania terenu, jak również w zakresie zamierzonego użytkowania). Koszt tego przedsięwzięcia zakłada wydatki w wysokości około 4,2 mln. euro i w 85% zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. . Jednakże dzięki nadzwyczajny charakter przedsięwzięcia i jego znaczenie dla historycznej świadomości obu miast, a przede wszystkim ze względu na transgraniczny charakter użytkowania, oba obiekty mają pomagać w stworzeniu wspólnej świadomości, która wzmocni turystyczną atrakcyjność obu miast i w znaczny sposób przyczyni się dodługotrwałej integracji obu miast.

We wzniesionym na nowo budynku w sercu Frankfurtu n/ Odrą powstanie „Polsko – Niemieckie Centrum Dom Bolfasa", oddalone niecałe 500 metrów od mostu granicznego, który ączy ze sobą Frankfurt nad Odrą i Słubice. Wieża Kleista została wybudowana w 1892 roku z darowizn mieszkańców w celu upamiętnienia poety Ewalda Christiana von Kleista, który poległ w wojnie siedmioletniej. Powstała ona na wzniesieniu, bezpośrednioza dzisiejszym stadionem w Słubicach, jako wieżawidokowa. Już od wielu lat podejmowano po obu stronach Odry wysiłki w celu odbudowania obu budynków.