Linki

 

   
Unia Europejska
www.europa.eu
     
Komisja Europejska
www.ec.europa.eu
 
Bank Inwestycyjny Brandenburgii
www.ilb.de
   
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
www.lubuskie.pl
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej we Frankfurcie nad Odrą
www.wowi-ffo.de 
   
pewobe gGmbH Frankfurt (Oder)
www.pewobe-ffo.de 
 
Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
www.plbb.eu
   
Messe und Veranstaltung GmbH
www.muv-ffo.de