Dom Bolfrasa

Pierwsza wzmianka o Domu Bolfrasa datowana jest na rok 1540, kiedy to należał on do wdowy po Bartholu Degenhardt. Już w roku 1567 był w posiadaniu burmistrza Albrechta Wins. Najprawdopodobniej zbudował on w tym niejscu nowa dom, ponieważ w zaginionym od 1945r rejestrze Luciae z roku 1572 mowa jest o „nowym domu“ na tej posesji. Po śmierci Winsa w roku 1596 dom przeszedł w posiadanie jego spadkobierców, do których należał również burmistrz Adam Bolfras. Po śmierci swojego ojca tym samym roku Michael Bolfras junior odziedziczył domi i dwie budy przyległe do niego od wschodniej strony. To czy kazał on wbudowć dom na nowo, czy też rozbudował go o te dwie przyległe budy – tego dziś nie wiemy. Wiadomo jednak, iż kazał on w roku 1597 na rogu domu wznieść okrągły wykusz z piaskowca wysoki na dwa piętra. Dzięki temu wykuszowi Dom Bolfrasa – swego czasu syndyka Uniwersytetu Viadrina i kanclerza komturii Sonnenburg zakonu Joanitów - wyróżniał się wsród okazałych kamienic wokól rynku.

Dom ten nie był długo w posiadaniu Michaela Bolfrasa. W roku 1603 sprzedał go profeforowi i (od roku 1596) superintendentowi generalnemu Marchii Brandenburskiej Christophowi Pelagrus (1565 – 1633).

Oto dalsza histora domu w skrócie
1672 – nowy właściciel: Dr. Petrus Schultz
1721 – w posiadaniu Dr. Schmeskiego
1732 – nowy właściciel: mistrz Johann Gottfried Langner
1743 – w posiadaniu Johanna Gabriela Probecka
1744 – własność Johanna Gabriela Brodbecka – otworzenie kawiarni
1773 – w posiadaniu rodziny Hartung
1889 – pożar i odbudowa – strata średniowiecznego dachu
1924 – odnowa fasady i wykusza na zlecenie magistratu
1945 – zniszczenie w następstwie II wojny światowej
Informacje źródłowe: Archiwum miejskie we Frankfurcie nad Odrą